Έργο Εράσμους+

Νοοτροπία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (Women Entrepreneurship Mentality, WEM)

Σχετικά με το πρόγραμμα Νοοτροπία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα είναι ένα έργο Εράσμους+ ΚΑ2 που συντονίζεται από τον Οργανισμό Νάντικ Λουμ (Nantik Lum Foundation) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μικροχρηματοδοτήσεων (Associazione Microfinanza) και το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation, CSI).

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα σε μετανάστριες που ζουν στην Ευρώπη, ειδικά εκείνες που βρίσκονται σε κατάσταση ή κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες ή/και έργα.

Απευθύνεται σε:

Γυναίκες

Κοινωνικοί λειτουργοί

Στόχοι

Βελτίωση

Οι αρμοδιότητες των κοινωνικών λειτουργών θα βελτιωθούν ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τους δικαιούχους τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

Ανάπτυξη

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών θα αναπτυχθούν, και έτσι θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους για τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών πρωτοβουλιών.

Donate

Ευαισθητοποίηση

Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ένταξη όλων των ομάδων.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Συνεργάτες

Με την υποστήριξη του